REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
dyrektor biura

biuro strategii i rozwoju

BS_05_S1_19
starszy specjalista

nadzór nad realizacją projektów z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa

DOB_04_S1_19
starszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna projektów

DFP_04_S6_19
starszy administrator IT

systemy i bezpieczeństwo IT

DUIT_03_S1_19
główny specjalista

współpraca międzynarodowa

DWM_01_S1_19
starszy specjalista

kontrola projektów

DKP_04_S1_19
specjalista

kontrola projektów

DKP_03_S1_19
księgowy

księgowy

DK_01_S1_19
starszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna projektów

DFP_03_S10_19
kierownik sekcji zarządzania finansami

finanse publiczne

DKN_03_S1_19