REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
specjalista

wybór projektów do dofinansowania

DRK_10_S1_18
specjalista

analiza ryzyka nadużyć

DKP_01_S1_18
specjalista/starszy specjalista

płace

DZL_02_S1_18
specjalista/starszy specjalista

doradztwo prawne w zakresie projektów badawczo-rozwojowych

DP_08_S2_18
główny specjalista

obronność i zarządzanie kryzysowe

DAG_02_S1_18
starszy/główny specjalista

nadzór nad realizacją programów lub projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa

DOB_01_S1_18
specjalista/starszy specjalista

specjalizacja: obsługa finansowa projektów

DFP_01_S22_18
starszy specjalista/główny specjalista

finanse publiczne

DKN_02_S1_18
ekspert

nauki stosowane

DKO_02_S2_18