REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_05_S1_21
specjalista operacyjny

obsługa projektów w zakresie bezpieczeństwa i obronności

DOB_06_S2_21
zastępca kierownika sekcji

wdrażanie i rozliczanie projektów

DWB_07_S1_21
ekspert operacyjny

analityk biznesowy

DSI_09_S1_21
starszy specjalista operacyjny (fundusze VC)

obsługa projektów

DIZ_02_S1_21
specjalista operacyjny

współpraca międzynarodowa

DWM_01_S1_21
główny specjalista operacyjny

ds. koordynacji i finansowania sieci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej

BWM_SKDH_04_S1_21
starszy specjalista operacyjny

obsługa projektów

DOB_05_S4_21
młodszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DWB_06_S1_21
główny specjalista

analityk biznesowy

DSI_08_S1_21