specjalista

rozliczenie umów

termin nadsyłania aplikacji:  
23.02.2020


NCBR+ sp. z o.o.
 

Wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


SPECJALISTA
rozliczanie umów

nr referencyjny: DRK+_01_S10_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat  

TWOJA ROLA: 

Poszukujemy pracowników, którzy dołączą do zespołu rozliczeń merytoryczno-finansowanych i w ramach swoich zadań będą rozliczać umowy o dofinansowanie beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER. 

Główne zadania:

 • rozliczanie wniosków o płatność dla realizowanych umów, w tym analiza formalno-rachunkowa wydatków i zamówień udzielanych w ramach projektów (m.in.: sprawdzanie wszystkich dowodów księgowych związanych z projektem, angażowaniem personelu, uczestników);
 • ścisła współpraca z beneficjentami i wsparcie procesu wdrażania oraz rozliczania projektów, w tym bieżąca korespondencja z beneficjentami, udzielanie wyjaśnień/odpowiedzi na pytania beneficjentów;
 • bieżąca obsługa systemów informatycznych wykorzystywanych w procesie weryfikacji wniosków o płatność.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie w jednym lub kilku z poniższych zakresów:
  • praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu realizacji lub rozliczania projektów, w szczególności dofinansowanych ze środków UE lub też z innych źródeł;
  • doświadczenie w pracy z dokumentacją finansowo–księgową, prawną lub inwestycyjną;
  • praktyczną wiedzę z zakresu zamówień publicznych i/lub zasady konkurencyjności;
  • prowadzenie kontroli projektów dofinansowanych z różnych źródeł lub procesu udzielania zamówień publicznych;
 • umiejętność wyciągania wniosków i analitycznego myślenia;
 • dobrą organizację pracy własnej i samodzielność w rozwiązywaniu problemów;
 • dobrą znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji;
 • nienaganną postawę etyczną.

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych (VAT, CIT);
 • doświadczenie w prowadzeniu kontroli projektów współfinansowanych z funduszy unijnych;
 • doświadczenie w rozliczaniu/realizacji projektów dla szkolnictwa wyższego;
 • doświadczenie w pracy w instytucji przyznającej dofinansowanie na realizację projektów.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.