radca prawny

prawo spółek, compliance

termin nadsyłania aplikacji:  
19.02.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


RADCA PRAWNY
 prawo spółek, compliance

nr referencyjny: BDP_02_S1_20     miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: 1 cały etat 

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za realizację  zadań związanych z wykonywaniem uprawnień właścicielskich w stosunku do spółek zależnych Centrum oraz zarządzanie obszarem complience.  

Główne zadania:

 • realizacja  zadań związanych z wykonywaniem uprawnień właścicielskich w stosunku do spółek zależnych Centrum, a wynikających z Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów prawnych, aktów założycielskich spółek, a także w oparciu o przyjęte w obiegu prawnym instrumenty i praktyki nadzoru korporacyjnego;
 • opracowywanie, opiniowanie i modyfikację zasad nadzoru korporacyjnego oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania spółek zależnych Centrum;
 • weryfikowanie spełniania wymagań formalnoprawnych przez kandydatów na członków organów spółek zależnych Centrum, w szczególności wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego i zasad nadzoru korporacyjnego;
 • inicjowanie lub wsparcie czynności kontrolnych podejmowanych wobec spółek zależnych Centrum w ramach nadzoru korporacyjnego;
 • dokonywanie analizy sprawozdań spółek zależnych i innych informacji od nich otrzymywanych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa i przyjętymi praktykami nadzoru korporacyjnego;
 • wsparcie procesu wdrażania i obsługi systemu zarządzania zgodnością w NCBR, w tym w szczególności:

  - tworzenie dokumentacji z zakresu compliance,

  - udział w opiniowaniu lub przygotowaniu aktów prawnych i wewnętrznych aktów normatywnych organizacji,

  - monitoring legislacyjny,

  - sporządzanie opinii i analiz prawnych,

  - udział w przeprowadzaniu przeglądów zgodności,

  - współtworzenie i współprowadzenie szkoleń dla pracowników w obszarze zarządzania zgodnością.

OCZEKIWANIA:

 • tytuł radcy prawnego lub wykazanie się uprawnieniami pozwalającymi na uzyskanie wpisu na listę radców prawnych w oparciu o przepis art. 25 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego;
 • minimum 2-letniego doświadczenia w pracy na stanowisku związanym ze świadczeniem pomocy prawnej (w tym doświadczenia w tworzeniu i opiniowaniu wewnętrznych aktów normatywnych, formułowaniu opinii prawnych);
 • minimum rocznego doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z nadzorem korporacyjnym/ właścicielskim nad spółkami;
 • znajomości:

  - regulacji prawnych z zakresu finansowania nauki i finansowania projektów ze środków publicznych oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej:

  - prawa spółek handlowych,
 • umiejętności obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint) oraz Systemów Informacji Prawnej;
 • umiejętności analitycznego myślenia i dużej dokładności;
 • samodzielności i inicjatywy w działaniu; 
 • odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy; 
 • skutecznej komunikacji, w tym umiejętności argumentowania;
 • wysokich standardów etyki i kultury osobistej.


DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ:

 • doświadczenie w nadzorze nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa/ państwowych osób prawnych lub nad (zarządzającymi) alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi;
 • doświadczenie w realizacji zadań w obszarze compliance lub audytu wewnętrznego;
 • studia podyplomowe/ certyfikaty z zakresu compliance lub audytu lub kontroli zarządczej.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.  

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

BDP_02_S1_20_lista_kandydatow_spelniajacych_kryteria_formalne.pdf (455 KB)

20.02.2020 12:33 Aneta Garwolińska 20.02.2020 11:44 Aneta Garwolińska Pobierz