radca prawny

instrumenty finansowe i prawo nowych technologii

termin nadsyłania aplikacji:  
22.08.2019


NCBR+ sp. z o.o.

Wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.

RADCA PRAWNYnr referencyjny: DP_01_S1_19     miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie wspierać obsługę prawną jaką świadczy NCBR+ na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Do jej najważniejszych odpowiedzialności należeć będzie kompleksowa obsługa prawa projektów dofinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z zakresu instrumentów finansowych i prawa nowych technologii.

Do najważniejszych zadań na tym stanowisku należeć będzie:

 • przygotowywanie i wydawanie opinii prawnych z zakresu instrumentów finansowych i prawa nowych technologii na potrzeby Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • opracowywanie projektów i wzorów umów, regulaminów, instrukcji w zakresie przedsięwzięć itd. wykorzystujących instrumenty finansowe lub związanych z prawem nowych technologii, których stroną lub podmiotem finansującym jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • udział w komitetach inwestycyjnych funduszy venture capital


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • tytuł radcy prawnego lub wykazanie się uprawnieniami pozwalającymi na uzyskanie wpisu na listę radców prawnych w oparciu o przepis art. 25 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
 • bardzo dobra znajomość prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa finansów publicznych, prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii
 • zaawansowana znajomość języka angielskiego (minimum C1)
 • umiejętność tworzenia i negocjowania dokumentów prawnych w języku angielskim
 • biegła obsługa pakietu MS Office
 • rozbudowane umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne
 • samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu oraz zaangażowane w wykonywane zadania
 • inicjatywa, kreatywność oraz orientacje na cel biznesowy
 • wysokie standardy etyki i kultury osobistej

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych, w tym alternatywnych funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 • doświadczenie w zakresie spraw wymagających stosowania w praktyce przepisów szeroko rozumianego prawa rynku kapitałowego, instrumentów finansowych, w instytucji finansowej lub kancelarii, w tym przy zakładaniu i obsłudze prawnej funduszy typu venture capital
 • doświadczenie na stanowisku związanym z prawnymi aspektami finansowania projektów badawczo-rozwojowych, pomocy publicznej i finansowania projektów ze środków publicznych (oraz funduszy strukturalnych UE)
 • dobra praktyczna znajomość rynku papierów wartościowych


OFERUJEMY:Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.


Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.