aplikant radcowski

aplikant radcowski

termin nadsyłania aplikacji:  
21.02.2020


NCBR+ sp. z o.o.
 

Wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


APLIKANT RADCOWSKI

nr referencyjny: DOP_01_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat


TWOJA ROLA:
 
Doradztwo i konsultacje prawne w ramach procesów realizowanych przez NCBR.

Główne zadania:

 • sporządzanie projektów pism procesowych, opinii prawnych, analiz i informacji prawnych;
 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów, porozumień oraz innych oświadczeń woli składanych przez NCBR, w tym w języku angielskim; 
 • opracowywanie oraz opiniowanie projektów pełnomocnictw, upoważnień i innych oświadczeń woli, w tym w języku angielskim; 
 • prace wsparciowe: archiwizacja dokumentacji (numeracja, sporządzanie spisów akt, sporządzanie metryk), wykonywanie fotokopii akt, prowadzenie kalendarza rozpraw;
 • kontakty z sądami, komornikami i innymi organami.

OCZEKIWANIA:

 • tytuł aplikanta radcowskiego;
 • doświadczenie w sporządzaniu projektów pism procesowych;
 • doświadczenie w przygotowywaniu i sporządzaniu projektów umów, w szczególności umów zawieranych na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, oraz porozumień, listów intencyjnych, etc.;
 • doświadczenie w sporządzaniu projektów opinii prawnych, analiz, informacji prawnych oraz interpretacji przepisów prawa;
 • znajomość prawa cywilnego, w tym prawa zobowiązań, prawa zamówień publicznych, przepisów z zakresu prawa autorskiego;
 • znajomość przepisów ustawy o finansach w publicznych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint) oraz Systemów Informacji Prawnej;
 • umiejętność analitycznego myślenia i dużej dokładności;
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu;
 • odpowiedzialność i dobra organizacja pracy;
 • skuteczna komunikacja;
 • wysokie standardy etyki i kultury osobistej.

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w sprawach związanych z prawnymi aspektami finansowania nauki, pomocy publicznej i finansowania projektów ze środków publicznych;
 • szkolenia lub studia podyplomowe z zakresu ochrony własności intelektualnej.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.