REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
Główny specjalista operacyjny

obsługa merytoryczno- finansowa projektów w ramach POPC

DRIM_04_S1_21
starszy specjalista operacyjny

"przestrzeń kosmiczna" w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_SKP_03_S1_21
Główny specjalista operacyjny

obsługa finansowa projektów B+R

DRIM_03_S1_21
główny specjalista operacyjny

obsługa projektów (fundusze kapitałowe)

DFK_02_S2_21
specjalista

księgowy/a

DWFK_03_S1_21
kierownik sekcji

nadzór korporacyjny

BDP_11_S1_21
starszy specjalista

kontrola projektów

DKP_09_S1_21
współpracownik

ds. archiwizacji

DWB_03_W15_21
główny specjalista/ekspert operacyjny

fundusze kapitałowe

DIZ_01_S1_21
starszy specjalista operacyjny

"Technologie cyfrowe" w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_SKP_01_S1_21