REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
specjalista operacyjny

współpraca z ekspertami zewnętrznymi

DZE_04_S1_20
kierownik sekcji operacyjnej

wdrażania i rozliczania projektów

DRK_04_S2_20
specjalista

kontrola projektów (EFRR – POIR/POPC)

DKP_07_S2_20
specjalista

ds. zakupów IT

DUIT_21_S1_20
specjalista

ds. finansowych IT

DUIT_20_S1_20
radca prawny

nadzór korporacyjny

BDP_05_S1_20
dyrektor działu operacyjnego

dział zarządzania programami i projektami na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa

DOB_01_S1_20
kierownik działu

obsługi prawnej

DOP_04_S1_20
ekspert operacyjny

chemia

DZE_03_S1_20
starszy specjalista operacyjny

merytoryczno-finansowa obsługa projektów

DRK_03_S15_20