REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
kierownik sekcji zarządzania finansami w dziale kontrolingu

finanse publiczne

DKN_03_S1_18
specjalista

kontrola projektów z Udziałem Funduszy Kapitałowych

DKP_04_S2_18
specjalista

kontrola projektów

DKP_03_S5_18
główny specjalista

kontrola projektów EFRR

DKP_02_S1_18
starszy specjalista

zamówienia publiczne

DAG_05_S1_18
starszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna projektów

DFP_05_S3_18
starszy specjalista

opiekun funduszy VC - beneficjentów Programu BRIDge Alfa

DRIB_08_S1_18
specjalista/starszy specjalista

obsługa działania e-Pionier

DRIM_04_S1_18
specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna projektów

DFP_03_S5_18
młodszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna projektów

DFP_02_S5_18