REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista operacyjny

grafika i komunikacja w projekcie europejskim

BWM_DKPK_SRB_01_S1_22
główny specjalista operacyjny

(fundusze kapitałowe)

DFK_01_S1_22
młodszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

BZB_08_S2_22
specjalista wsparcia

analizy i ewaluacja

BSR_07_S1_22
starszy specjalista operacyjny

„Klimat, Energia, Mobilność” w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_DKPK_SWG_03_S1_22
Developer JIRA

IT

DUIT_6_S1_22
specjalista/ starszy specjalista (fundusze VC)

obsługa projektów

DIZ_01_S1_22
młodszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

BZB_06_S4_22
radca prawny

nadzór korporacyjny

BDP_04_S1_22
specjalista

księgowy/a

DWFK_01_S1_22