specjalista

wsparcie formalnej obsługi projektów

termin nadsyłania aplikacji:  
04.07.2019


NCBR+ sp. z o.o.

Wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


specjalista

wsparcie formalnej obsługi projektów

 

nr referencyjny: DFP+_01_S8_19                                        miejsce pracy: Warszawa                                             wymiar etatu: pełen etat

 

 

TWOJA ROLA:

wsparcie formalnej obsługi projektów dofinansowywanych przez NCBR

 

 

GŁÓWNE ZADANIA:

 • analiza formalna (jakościowa i ilościowa) oraz uzupełnianie dokumentacji projektowej składanej przez beneficjentów do projektów dofinansowywanych przez NCBR;  
 • przygotowywanie dokumentów (aneksy do umów, pisma w ramach prowadzonej korespondencji, etc.) zgodnie z obowiązującymi w NCBR procedurami i wzorami;
 • ścisła efektywna współpraca z beneficjentami, opiekunami projektów z ramienia NCBR i innymi członkami zespołu NCBR+ oraz NCBR;

 

 

JEŚLI POSIADASZ:

 • co najmniej wykształcenie średnie;
 • minimum roczne doświadczenie w pracy związanej z analizą i weryfikacją dokumentów;
 • doświadczenie w obsłudze klienta;
 • znajomość MS Office na poziomie średnio zaawansowanym;
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy oraz efektywnego działania pod presją czasu;
 • jesteś dokładny i sumienny. 


MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w obsłudze projektów;
 • znajomość tematyki dotyczącej finansowania projektów z funduszy strukturalnych. 

 

 

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.
Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.