product manager

ds. robotyki

termin nadsyłania aplikacji:  
22.12.2021

IDEAS NCBR sp. z o.o.

IDEAS NCBR Sp. z o.o. została zawiązana przez NCBR, jako narzędzie realizacji zadań ustawowych. Celem działalności Spółki jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w dziedzinie sztucznej inteligencji i cyfrowej ekonomii, a także działań w zakresie wspierania rozwoju kadry naukowej, komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form transferu do gospodarki oraz pobudzania inwestowania w działalność naukową poprzez instytucjonalizowanie specjalistycznych badań nakierowanych na rozwiązywanie kluczowych problemów rozwojowych gospodarki, komercjalizacji prac badawczych zespołów badawczych w postaci spółek spin-off i spin-out.

PRODUCT MANAGER
ds. robotyki

nr referencyjny: IDEAS_12_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

 

TWOJA ROLA: 

Poszukujemy osoby posiadającej zdolność do pracy w interdyscyplinarnym zespole łączącym kompetencje z obszarów inżynierii oraz informatyki. Oczekujemy silnych umiejętności interpersonalnych potwierdzonych prowadzeniem podobnego typu projektów.

Product Manager będzie w początkowym okresie bezpośrednio uczestniczył w stworzeniu grupy badawczej (GB) dedykowanej obszarowi robotyki, a następnie ściśle współpracował z jej Liderem.

GŁÓWNE ZADANIA:

 • wsparcie Lidera Grupy Badawczej (GB) oraz Liderów Zespołów GB;
 • prowadzenie projektów zgodnie z metodyką zarządzania projektami (Agile);
 • dostarczanie Liderowi GB oraz innym interesariuszom aktualnych raportów z działania GB;
 • współpraca z partnerami zewnętrznymi w zakresie parametryzacji końcowego produktu będącego przedmiotem prac B+R (koordynacja wymiany informacji / interakcji pomiędzy odbiorcą/cami prac badawczo-rozwojowych a Liderem GB i Liderami Zespołów);
 • kontrola budżetu projektów / GB wraz z bieżącym raportowaniem do interesariuszy;
 • zapewnienie wsparcia merytorycznego w procesie komercjalizacji projektu.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe techniczne;
 • wysoki poziom komunikatywności;
 • język angielski: co najmniej komunikatywny;
 • silne umiejętności organizacyjne;
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy przy projektach;
 • praktyczna wiedza z zakresu zwinnego zarządzania projektami (Scrum, Kanban);
 • znajomość środowiska JIRA będzie mile widziana;
 • doświadczenie w obszarze nowych technologii.


OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • ciekawą i pełną wyzwań, samodzielną pracę w rozwijającej się firmie, w przyjaznym środowisku pracowników naukowych;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • elastyczne godziny pracy;
 • atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od zaangażowania i doświadczenia;
 • atrakcyjny system premiowy, w zależności od wyników;
 • prywatną opiekę medyczną (pakiet świadczeń medycznych dofinansowany przez pracodawcę).

Aplikuj przesyłając CV na adres: rekrutacja-at-ideas-ncbr.pl 

Administratorem danych osobowych jest IDEAS NCBR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Nowogrodzka 47a (00-695 Warszawa). Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym mają prawo Państwo skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod-at-ideas-ncbr.pl. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na określone stanowisko pracy. Pełna treść informacji, a także przysługujących Pani/Panu praw w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, dostępna jest pod adresem strony internetowej spółki.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz”, wysyłając zgłoszenie na adres: rekrutacja@ideas-ncbr.pl lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do IDEAS NCBR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47A  (KRS 0000880113), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz w CV na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Prosimy o umieszczenie w twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie Moich danych osobowych udostępnionych IDEA NCBR sp. z o.o. w związku z udziałem w prowadzonym przez Spółkę procesie rekrutacji do przyszłych postępowań rekrutacyjnych. Niniejszym oświadczam, że zostałam/em poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność procesu przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.”