młodszy specjalista

finanse publiczne

termin nadsyłania aplikacji:  
26.04.2019


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 46 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.

 

MŁODZSZY SPECJALISTA

finanse publiczne

 

umowa na zastępstwo

 

nr referencyjny: DKN_02_S1_19           miejsce pracy: Warszawa                  etat: pełen etat

 


TWOJA ROLA:

wsparcie pracowników sekcji SZF w realizacji zadań związanych z zarządzaniem finansami w NCBR.

 

 

GŁÓWNE ZADANIA:

 • pozyskiwanie i opracowywanie danych finansowych z systemów informatycznych Centrum, ich analiza i weryfikacja dla celów sprawozdawczych sekcji;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności wniosków o zaciągniecie zobowiązania z planem finansowym Centrum;
 • ewidencja środków finansowych zwracanych przez beneficjentów oraz instytucje wdrażające na rachunki bankowe Centrum;
 • udział w przygotowywaniu i obsłudze zleceń płatności dla beneficjentów oraz monitorowanie należności wobec Centrum;
 • archiwizację dokumentacji będącej w posiadaniu sekcji.

  

JEŚLI POSIADASZ:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum półroczne doświadczenie w pracy na stanowisku odpowiedzialnym za obsługę finansową w jednostkach sektora finansów publicznych i/lub obsługę finansową programów wdrażanych przez takie jednostki;
 • dobrą znajomość ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych do ustawy;
 • średnio zaawansowaną znajomość MS Excel;
 • wysoko rozwinięte zdolności analityczne i dbałość o szczegóły;
 • łatwość w komunikowaniu się oraz współpracy w zespole;
 • umiejętność efektywnego planowania i działania w odpowiedzi na potrzeby klientów wewnętrznych oraz umiejętność pracy pod presją czasu.


A DODATKOWO:

 • masz doświadczenie w zakresie finansowych aspektów wdrażania programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020;
 • ukończyłeś studia wyższe lub podyplomowe na kierunku ekonomii; finansów publicznych; rachunkowości; funduszy unijnych.

 

OFERUJEMY:Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy 
TU.

Zgodnie z ustawa o naszych funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.  

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.