koordynator projektu

obszar nauk chemicznych

termin nadsyłania aplikacji:  
29.03.2019


NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 46 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.

KOORDYNATOR PROJEKTU
obszar nauk chemicznych


nr referencyjny: DKO_02_S1_19    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: pełny etat  

TWOJA ROLA:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za merytoryczne wsparcie programów i projektów z obszaru nauk chemicznych, które są realizowane przez lub we współpracy z NCBR.


Główne zadania:

 • pełnienie roli przewodniczącego paneli
 • przygotowywanie analiz, opinii, zaleceń w zakresie potencjalnych oraz aktualnie realizowanych programów/projektów z obszaru nauk chemicznych
 • bieżące wsparcie merytoryczne właściwych komórek organizacyjnych NCBR przy planowaniu, opracowywaniu, realizowaniu wyżej wymienionych programów/projektów
 • reprezentowanie NCBR w kontaktach z interesariuszami programów/projektów z obszaru nauk chemicznych (kontakty z administracją publiczną, środowiskami naukowymi i biznesowymi, etc.)
 • wsparcie właściwych komórek organizacyjnych w zakresie doboru i weryfikacji kompetencji ekspertów z obszaru nauk chemicznych do zadań realizowanych w NCBR


OCZEKIWANIA:

 • tytuł doktora w dziedzinie nauk chemicznych lub otwarty przewód doktorski w tej dziedzinie
 • minimum dwuletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych z obszaru nauk chemicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym branżową komunikację (poziom B2)
 • znajomość kluczowych innowacyjnych trendów w obszarze chemii oraz ogólną znajomość polskich podmiotów prowadzących badania w tej dziedzinie
 • wiedza i umiejętności niezbędne do efektywnego wyszukiwania ekspertów w konkretnych obszarach/zagadnieniach nauk chemicznych oraz biegłego posługiwania się bazami bibliograficzno-pełnotekstowymi
 • umiejętności komunikowania się z różnymi środowiskami, występowania publicznie, kontaktowania się z mediami
 • samodzielność oraz ukierunkowanie na cel
 • gotowość do wyjazdów służbowych


OFERUJEMY:

 

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawa o naszych funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.  

 

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Proces rekrutacyjny został anulowany.