główny specjalista operacyjny

analityk biznesowy

termin nadsyłania aplikacji:  
22.06.2021


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


główny specjalista operacyjny
analityk biznesowy

nr referencyjny: DSI_04_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA 

 • wypracowanie i ustrukturyzowanie potrzeb biznesowych dla wdrażanego rozwiązania oraz kolejnych wydań projektu
 • opracowywanie koncepcji architektury rozwiązania przy stosowaniu standardów oraz dobrych praktyk w zakresie systemów IT dla warstw aplikacji, integracji oraz modelu danych
 • weryfikacja spójności poszczególnych wymagań oraz zgodności z koncepcją architektoniczną rozwiązania
 • zarządzanie roadmapą architektoniczną
 • wsparcie analityków systemowych na etapie opracowywania wymagań do zmian dla poszczególnych systemów
 • praca zespołowa architekta aplikacyjnego w modelu zwinnym
 • uczestniczenie w przygotowywaniu przypadków biznesowych

NASZE OCZEKIWANIA

 • wykształcenie wyższe
 • min. 5 lat doświadczenia zawodowego 
 • min. 3 lata doświadczenia w prowadzeniu prac analitycznych IT w obszarze analizy systemowej i biznesowej
 • znajomość technologii bazodanowych i nierelacyjnych baz danych
 • znajomość technologii XML oraz standardów WebServices (SOAP, REST)
 • znajomość zagadnień związanych z projektowaniem integracji oraz projektowaniem API
 • umiejętność modelowania danych
 • znajomość narzędzi specyfikowania architektury - Enterprise Architect
 • znajomość narzędzi JIRA, Confluence
 • umiejętność tworzenia specyfikacji wymagań i dekompozycji wymagań na przypadki użycia, scenariusze testowe
 • dokładność, samodzielność, rozbudowane umiejętności komunikacyjne

TO OFERUJEMY

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Iwona Maliszewska, Warszawa

Doświadczenie i kompetencje kandydatki odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.