ekspert

administrator merytoryczny systemu SL2014

termin nadsyłania aplikacji:  
27.02.2019


NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 46 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


EKSPERT


administrator merytoryczny SL2014 

nr referencyjny
DFP_01_S1_19    
miejsce pracy: Warszawa  

TWOJA ROLA

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za administrowanie w NCBR systemem teleinformatycznym SL2014.

Główne zadania:

 • nadzór nad dostępem do systemu SL2014 – w tym identyfikowanie i weryfikacja zgłoszeń, nadawanie/odbieranie użytkownikom uprawnień dostępu;
 • odpowiedzialność za jakość i poprawność wszystkich wprowadzanych danych – w tym opracowywanie i realizacja harmonogramów audytów jakości danych;
 • generowanie raportów, zestawień i sprawozdań, przygotowywanie audytów zgodnie z potrzebami wewnątrz organizacji, potrzebami Instytucji oraz innych użytkowników systemu;  
 • wsparcie dla pracowników i Beneficjentów w użytkowaniu systemu - w tym pomoc w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów – proponowanie rozwiązań, eliminowanie błędów;
 • realizacja i nadzór nad poprawnością audytów wskaźników przygotowywanych na potrzeby Instytucji;    
 • udział w procesie tworzenia i weryfikacji deklaracji dla Instytucji Zarządzającej, Instytucji Wdrażających oraz Instytucji Pośredniczącej;
 • koordynacja komunikacji między LSI a SL2014, w tym zgłaszanie wykonawcy propozycji zmian i modyfikacji;
 • realizacja powierzonych zadań zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO;
 • szkolenie użytkowników i udzielanie informacji dotyczących użytkowania systemu SL2014.


JEŚLI POSIADASZ:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w obszarze administrowania systemami informatycznymi SL2014, KSI SIMIK;
 • zaawansowaną znajomość narzędzi raportujących SRHD oraz systemu SD2014;
 • bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office, w tym MS Excela w stopniu zaawansowanym;
 • bardzo dobrą znajomość przepisów i zasad rozliczania funduszy strukturalnych (w tym znasz: wytyczne programowe POIR, ustawę o finansach publicznych, wytyczne MIiR nt. przekazywania i gromadzenia danych elektronicznych na lata 2014-2020);
 • znajomość zasad tworzenia deklaracji wydatków;
 • wiedzę i doświadczenie w realizacji i/lub wdrażaniu projektów finansowanych ze środków UE;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy;
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne;
 • umiejętność współpracy w zespole i budowania dobrych relacji ze współpracownikami, klientami, etc.


A DODATKOWO:

 • znasz zasady organizacji i finansowania projektów B+R wspieranych ze środków publicznych;
 • ukończyłeś certyfikowane szkolenia z zakresu zarządzania projektami, usługami IT, bazami danych typu PRINCE2, ITIL;
 • znasz język angielski na poziomie B1.


OFERUJEMY:

 

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawa o naszych funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.  

 

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.