Oferty pracy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą powołaną w celu zarządzania badaniami naukowymi w strategicznych dla Polski dziedzinach. Projekty realizowane przez Centrum wykorzystywane są w gospodarce, kulturze, ochronie zdrowia i administracji publicznej. Centrum realizuje również programy wsparcia komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych oraz wsparcia rozwoju naukowców. Centrum pełni również funkcję Instytucji Pośredniczącej dla pięciu programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko.

W związku z ciągłym rozwojem stale poszukujemy kandydatów na różne stanowiska.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Aktualne oferty - otwarta rekrutacja, zapraszamy do nadsyłania aplikacji

Rekrutacja w toku - termin aplikowania minął, spotykamy się z wybranymi kandydatami

Zakończone - rozstrzygnięte rekrutacje

informację wytworzył: Anna Zalewska
informację opublikował: Anna Zalewska
liczba wyświetleń: 19196
data wytworzenia: 2017-01-03 14:34
data publikacji: 2017-01-03 14:34
data ostatniej modyfikacji: 2017-01-03 14:34
Powód edycji: dodanie
Brak wyników