Zasady wynagrodzenia pracowników NCBR+ są regulowane na postawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników NCBR+ sp. z o.o.

Pracownicy NCBR+ posiadają jednoskładnikowe wynagrodzenie.

Ponad to, w zależności od jakości, terminowości oraz ilości swojej pracy i obowiązków mogą liczyć na kwartalną premię motywacyjną w wysokości nie większej niż 10% ich wynagrodzenia za ten okres.

W NCBR+ obowiązują również „trzynastki”, czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczane proporcjonalnie według czasu przepracowanego w danym roku kalendarzowym. Prawo do niego zyskuje każdy pracownik organizacji, który przepracował minimum 6 miesięcy w danym roku kalendarzowy.