specjalista

obsługa prawna w zakresie funduszy europejskich

DRK_09_S1_18

14.11.2018

specjalista

wybór projektów do dofinansowania

DRK_10_S1_18

07.11.2018

specjalista

analiza ryzyka nadużyć

DKP_01_S1_18

24.10.2018

specjalista/starszy specjalista

doradztwo prawne w zakresie projektów badawczo-rozwojowych

DP_08_S2_18

10.10.2018

starszy specjalista

koordynacja w Biurze Dyrektora Centum

BDC_04_S2_18

05.10.2018

główny specjalista

utrzymanie i rozwój systemów informatycznych

DSI_08_S1_18

28.09.2018

współpracownik

specjalizacja: obsługa sekretariatu

DS_01_Z1_18

24.09.2018

starszy/główny specjalista

nadzór nad realizacją programów lub projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa

DOB_01_S1_18

21.09.2018

specjalista/starszy specjalista

specjalizacja: obsługa finansowa projektów

DFP_01_S22_18

29.08.2018

specjalista/starszy specjalista

specjalizacja: wybór projektów i współpraca z ekspertami

DKE_03_S3_18

16.08.2018