starszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna projektów

DFP_05_S3_18

07.12.2018

starszy specjalista

specjalizacja: opiekun funduszy VC - beneficjentów Programu BRIDge Alfa

DRIB_08_S1_18

05.12.2018

baza kandydatów

baza kandydatów

BK

13.03.2015