REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
główny specjalista wsparcia

zamówienia publiczne

ZWZ_01_S1_21
specjalista wsparcia

sekcja koordynacji

BDP_02_S1_21
główny specjalista operacyjny

programy i konkursy krajowe

BSR_06_S1_21
analityk biznesowy

starszy specjalista IT

DUIT_12_S4_21
ekspert wsparcia

analityk biznesowy

BSR_05_S1_21
projektant UX/UI

IT

DUIT_11_S1_21
starszy specjalista operacyjny

obsługa projektów

DOB_01_S2_21
radca prawny

obsługa prawna projektów i programów międzynarodowych

BDP_01_S1_21
starszy specjalista operacyjny

programy i konkursy krajowe

BSR_03_S1_21
dyrektor działu

administracja i zakupy

DAZ_01_S1_21