REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
ekspert operacyjny

obszar mechatroniki, elektroniki i IT

DZE_01_S1_20
aplikant radcowski

aplikant radcowski

DOP_01_S1_20
radca prawny

radca prawny

DOP_02_S1_20
radca prawny

alternatywne fundusze inwestycyjne

DOP_03_S1_20
starszy specjalista

rekrutacja

DHR_01_S1_20
specjalista

HelpDesk

DUIT_10_S3_20
radca prawny

postępowania

BDP_03_S1_20
kierownik projektu

biogazownictwo

DRIM_03_S1_20
specjalista

rozliczenie umów

DRK+_01_S10_20
kierownik projektu

agrotechnika

DRIM_02_S1_20