REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_05_S1_21
specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_05_S1_21
specjalista operacyjny

obsługa projektów w zakresie bezpieczeństwa i obronności

DOB_06_S2_21
zastępca kierownika sekcji

wdrażanie i rozliczanie projektów

DWB_07_S1_21
Koordynator Projektu I

monitorowanie projektów w okresie trwałości

DWB_08_S5_21
EU Policy Advisor

starszy specjalista programów europejskich

DBRU_01_S1_21
product manager

ds. robotyki

IDEAS_12_S1_21
developer JIRA

IT

DUIT_26_S1_21
inżynier testów

IT

DUIT_25_S1_21
kierownik zespołu

wsparcie zakupów

ZWZ_04_S1_21