REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
Starszy programista

backend PHP developer

DUIT_14_S1_22
współpracownik

ds. kooperacji z ekspertami zewnętrznymi

DZE_02_W10_22
Developer JIRA

IT

DUIT_11_S1_22
Inżynier danych

IT

DUIT_09_S2_22
starszy programista

backend PHP developer

DUIT_07_S1_22
NCBR FrameWORK - platforma do Twojej kariery

staż w IT

DSI_01_SC_22