REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
specjalista

bezpieczeństwo teleinformatyczne

DBC_02_S2_22
starszy specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

BZB_14_S1_22
tester manualny

IT

DUIT_18_S1_22
specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_02_S1_22
starszy specjalista

archiwizacja

DWA_08_S1_22
Konkurs na stanowiska Zastpępców Dyrektora Centrum

I i II

ZDC_01_S2_22
współpracownik

współpraca międzynarodowa

DWM_04_W1_22
główny architekt aplikacyjny

IT

DSI_16_S1_22
starszy analityk biznesowy

IT

DSI_15_S1_22
ekspert wsparcia

analityk biznesowy

DWA_07_S1_22