REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
współpracownik

ds. wsparcia obsługi dokumentacji projektowej

DWB_04_W15_21
doradca strategiczny

obszar budownictwa ekologicznego

DRIM_05_S1_21
główny specjalista

analityk biznesowy

DSI_08_S1_21
starszy specjalista

kontrola projektów

DKP_11_S2_21
główny specjalista operacyjny

ds. problematyki równości płci w programie Horyzont Europa oraz komunikacji i promocji

BWM_SKDH_01_S1_21
główny/starszy analityk danych

(informacja zarządcza)

OI_ZZ_01_S2_21
frontend developer

programista

DUIT_23_S1_21
NCBR FrameWORK - platforma do Twojej kariery

staż w IT

DUIT_13_SC_21