REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista

analiza i weryfikacja poprawności zamówień publicznych w projektach

DFP_02_S1_19
główny specjalista

utrzymanie i rozwój systemów informatycznych

DSI_03_S1_19
starszy specjalista

obsługa funduszu funduszy CVC oraz funduszy VC

DIBR_02_S2_19
młodszy specjalista

finanse publiczne

DKN_02_S1_19
starszy specjalista

sprawozdawczość i monitoring

ZAK_01_S1_19
starszy specjalista

organizacja prac zespołu przewodniczących paneli

DKO_06_S1_19
specjalista

HelpDesk

DUIT_02_S2_19
starszy specjalista

administrator systemu komputerowego kancelarii tajnej

DSI_02_S1_19
starszy specjalista

programowanie

DUIT_01_S1.5_19nf