REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
Ogłoszenie o Konkursie na stanowisko zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora NCBR – ZDC
specjalista

współpraca z ekspertami

DWP_011_S3_19
starszy specjalista

kontrola projektów

DKP_05_S3_19