REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
specjalista

analiza i weryfikacja poprawności zamówień publicznych w projektach

DFP_SAN_06_S1_19
starszy specjalista

obsługa CMS

DWKP_08_S1_19
dyrektor działu

dział zarządzania grupą programów

BSR_12_S1_19