REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
ekspert wsparcia

innowacyjne zamówienia publiczne

DRIM_04_S1_22
ekspert operacyjny

zarządzanie portfelem projektów

DRIM_03_S1_22
ekspert operacyjny

nowoczesne biopaliwa (biogaz i biometan)

DRIM_02_S1_22
ekspert operacyjny

nowoczesne systemy wentylacji i pompy ciepła

DRIM_01_S1_22
specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

BZB_12_S1_22
starszy specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

BZB_11_S1_22
koordynator projektu II

doskonalenie procesów

BZB_10_S2_22
Starszy programista

backend PHP developer

DUIT_14_S1_22
główny specjalista operacyjny

ds. problematyki równości płci w programie ramowym Horyzont Europa

BWM_DKPK_SKDH_04_S1_21
współpracownik

ds. kooperacji z ekspertami zewnętrznymi

DZE_02_W10_22