REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
analityk informacji zarządczej

informacja zarządcza BI

DUIT_06_S1_21
starszy inżynier danych

IT

DUIT_05_S1_21
backend developer

główny programista

DUIT_03_SC_21
frontend developer

starszy programista

DUIT_02_SC_21
pm agile

kierownik projektów IT

DUIT_01_S1_21
starszy administrator

IT

DUIT_04_S1_21
inżynier automatyzacji testów

IT

DUIT_09_S2_21
inżynier testów

IT

DUIT_10_S1_21