REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista operacyjny

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) i Inicjatywa Mentoringowa ERC (ERC MI)

BWM_DKPK_SRB_02_S1_22
główny specjalista operacyjny

ds. aspektów prawnych w Krajowym Punkcie Kontaktowym

BWM_DKPK_SKDH_04_S1_22
starszy specjalista operacyjny

„Klimat, Energia, Mobilność” w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_DKPK_SWG_04_S1_22
współpracownik

współpraca międzynarodowa

DWM_03_W4_22
starszy specjalista/główny specjalista

archiwizacja

DWA_05_S1_22
młodszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

BZB_09_S1_22
główny specjalista operacyjny

współpraca międzynarodowa

DWM_02_S1_22
główny specjalista

zarządzanie bezpieczeństwem

BDC_01_S1_22
specjalista

ds. dostępności

DWKMS _04_S1_22
Inżynier danych

IT

DUIT_09_S2_22