REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista operacyjny

"przestrzeń kosmiczna" w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_SKP_03_S1_21
starszy specjalista operacyjny

"Europejska Rada ds. Innowacji" i "Europejskie Ekosystemy Innowacji" w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_SKDH_03_S1_21
główny specjalista operacyjny

ds. koordynacji i finansowania sieci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej

BWM_SKDH_02_S1_21
główny specjalista operacyjny

ds. problematyki równości płci w programie Horyzont Europa oraz komunikacji i promocji

BWM_SKDH_01_S1_21
główny/starszy analityk danych

(informacja zarządcza)

OI_ZZ_01_S2_21
Główny specjalista operacyjny

obsługa finansowa projektów B+R

DRIM_03_S1_21
główny specjalista operacyjny

obsługa projektów (fundusze kapitałowe)

DFK_02_S2_21
specjalista

księgowy/a

DWFK_03_S1_21
specjalista/główny specjalista

rozliczanie kosztów wynagrodzeń

DHR_06_S1_21
frontend developer

programista

DUIT_23_S1_21