REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
kierownik sekcji operacyjnej

krajowy punkt kontaktowy (wyzwania globalne)

BWM_SWG_01_S1_20
kierownik sekcji operacyjnej

krajowy punkt kontaktowy (rozwój potencjału badawczego)

BWM_SRB_01_S1_20
kierownik sekcji operacyjnej

krajowy punkt kontaktowy (konkurencja przemysłowa)

BWM_SKP_01_S1_20
kierownik sekcji operacyjnej

krajowy punkt kontaktowy (koordynacja i zadania horyzontalne)

BWM_SKDH_01_S1_20
zastępca kierownika sekcji operacyjnej

wdrażania i rozliczania projektów

DRK_12_S1_20
radca prawny

obsługa prawna programów wykorzystujących innowacyjne metody zarządzania

BDP_10_S1_20
młodszy specjalista operacyjny

rozliczanie umów beneficjentów

DRK_11_S11_20
radca prawny

obsługa prawna

BDP_10_S1_20
ekspert wsparcia

rzecznik prasowy

DWKP_03_S1_20
radca prawny

umowy i opinie prawne

DOP_06_S1_20