REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
ekspert operacyjny

inżynier testów

DSI_03_S2_21
kierownik projektu

pm agile

DSI_02_S1_21
główny specjalista operacyjny

projektant UX/UI

DSI_01_S1_21
główny specjalista operacyjny

kontrola projektów

DKP_04_S2_21
starszy administrator

IT

DUIT_21_S1_21
współpracownik

ds. archiwizacji

DWB_01_W6_21
starszy analityk danych

informacja zarządcza BI

DUIT_19_S1_21
główny specjalista ds. kadr i płac

koordynator rekrutacji i szkoleń

IDEAS_08_S1_21
specjalista

ds. operacyjnych IT

DUIT_20_S1_21
kierownik

ds. komercjalizacji i monitorowania projektów

IDEAS_07_S1_21