REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
kierownik działu

dział rozwoju oprogramowania | IT

DUIT_15_S1_21
starszy specjalista wsparcia

płace

DHR_02_S1_21
główny specjalista operacyjny

kontrola projektów

DKP_03_S1_21
specjalista operacyjny

kontrola projektów

DKP_02_S1_21
starszy specjalista wsparcia

komunikacja wewnętrzna

DWKP_03_S1_21
doradca strategiczny

gospodarka obiegu zamkniętego

DRIM_01_S1_21
koordynator projektu II

dotacje funduszowe

BSR_07_S1_21
starszy specjalista wsparcia

biuro prasowe

DWKP_02_S1_21
specjalista operacyjny

rozliczanie projektów

DRK_04_S1_21
główny specjalista operacyjny

rozliczanie projektów

DRK_02_S1_21