REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
główny specjalista operacyjny

ds. problematyki równości płci w programie ramowym Horyzont Europa

BWM_DKPK_SKDH_04_S1_21
młodszy specjalista operacyjny

zarządzanie ekspertami zewnętrznymi

DZE_01_S1_22
współpracownik

ds. kooperacji z ekspertami zewnętrznymi

DZE_02_W10_22
starszy specjalista operacyjny

Instrumenty Innowacyjne Europy (III filar Programu Ramowego Horyzont Europa)

BWM_DKPK_SRB_03_S1_22
specjalista

employer branding

DHR_02_S1_22
specjalista

ds. marketingu strategicznego

DWKMS_07_S1_22
specjalista

ds. administracji

DWA_06_S1_22
Developer JIRA

IT

DUIT_11_S1_22
specjalista

ds. obsługi klienta NCBR

DWKMS_06_S1_22
współpracownik

ds. archiwizacji

DKP_04_W3_22