REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista

promocja

DWKP_06_S1_19
specjalista

weryfikacja wydatkowania środków finansowych

DRK+_DFP+_01_S33_19
Ogłoszenie o Konkursie na stanowisko zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora NCBR – ZDC
specjalista

współpraca z ekspertami

DWP_011_S3_19
starszy specjalista

kontrola projektów

DKP_05_S3_19