REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
młodszy specjalista

wybór projektów

DWP_01_S1_22
kierownik sekcji operacyjnej

krajowy punkt kontaktowy

BWM_DKPK_SKDH_01_S1_22
kierownik sekcji operacyjnej

programy i konkursy krajowe

BSR_02_S1_22
Koordynator Projektu I

monitorowanie projektów w okresie trwałości

BZB_01_S7_22
współpracownik

współpraca międzynarodowa

DWM_01_S1_22
ekspert wsparcia

doskonalenie procesów

BSR_01_S1_22
współpracownik

ds. archiwizacji

DAZ_01_W9_22
starszy specjalista

zamówienia publiczne

ZWZ_01_S1_22
starszy specjalista

administracja personalna

DHR_01_S1_22
współpracownik

w zespole kadr i rozliczania wynagrodzeń

DZL_01_W1_21