REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
ekspert wsparcia

zwrot środków europejskich

BDP_04_S1_21
kierownik działu

dział rozwoju oprogramowania | IT

DUIT_15_S1_21
starszy specjalista wsparcia

płace

DHR_02_S1_21
starszy specjalista wsparcia

komunikacja wewnętrzna

DWKP_03_S1_21
główny specjalista wsparcia

zamówienia publiczne

ZWZ_01_S1_21
NCBR FrameWORK - platforma do Twojej kariery

staż w IT

DUIT_13_SC_21
analityk biznesowy

starszy specjalista IT

DUIT_12_S4_21
architekt aplikacyjny

IT

DUIT_08_S1_21
architekt korporacyjny

IT

DUIT_07_S1_21
analityk informacji zarządczej

informacja zarządcza BI

DUIT_06_S1_21