REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
współpracownik

ds. wsparcia obsługi dokumentacji projektowej

BZB_07_W8_22
współpracownik

w dziale administracji

DWA_02_S2_22
starszy programista

backend PHP developer

DUIT_07_S1_22
NCBR FrameWORK - platforma do Twojej kariery

staż w IT

DSI_01_SC_22
współpracownik

współpraca międzynarodowa

DWM_02_W1_22
współpracownik

ds. kooperacji z ekspertami zewnętrznymi

DZE_02_S6_21