REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista

zamówienia publiczne

ZWZ_01_S1_22
starszy specjalista

administracja personalna

DHR_01_S1_22
współpracownik

w zespole kadr i rozliczania wynagrodzeń

DZL_01_W1_21
specjalista

ds. employer brandingu i rekrutacji

DHR_07_S1_21
starszy specjalista operacyjny

„Klimat, Energia, Mobilność” w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_SWG_04_S1_21
developer JIRA

IT

DUIT_26_S1_21
inżynier testów

IT

DUIT_25_S1_21
kierownik zespołu

wsparcie zakupów

ZWZ_04_S1_21
współpracownik

ds. kooperacji z ekspertami zewnętrznymi

DZE_02_S6_21
specjalista

ds. administracji

DWA_02_S1_21