REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
specjalista

współpraca z ekspertami

DWP_011_S3_19
starszy specjalista

kontrola projektów

DKP_05_S3_19
główny specjalista

ambasador działań NCBR

DWKP_07_S1_19
dyrektor biura

biuro współpracy międzynarodowej

BWM_01_S1_19
dyrektor biura

biuro finansów i księgowości

BF_01_S1_19
dyrektor biura

biuro strategii i rozwoju

BS_05_S1_19
starszy specjalista

koordynator programu

DKO_10_S3_19
starszy specjalista

nadzór nad realizacją projektów z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa

DOB_04_S1_19