REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista

merytoryczno-finansowa obsługa projektów

DRK_04_S2_19
administrator

sieci IT

DUIT_04_S1_19
starszy administrator IT

systemy i bezpieczeństwo IT

DUIT_03_S1_19
starszy specjalista

kontrola projektów

DKP_04_S1_19
specjalista

kontrola projektów

DKP_03_S1_19