REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
specjalista

wsparcie formalnej obsługi projektów

DFP+_01_S35_19
starszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna projektów

DFP_03_S10_19
kierownik sekcji zarządzania finansami

finanse publiczne

DKN_03_S1_19