REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
główny specjalista operacyjny

fundusze inwestycyjne

DIBR_04_S1_20
junior PHP developer

młodszy programista

DUIT_18_S2_20
współpracownik

ds. procedury odwoławczej

DRK_02_W1_20
architekt korporacyjny

architekt IT

DUIT_17_S1_20
architekt aplikacyjny

architekt IT

DUIT_16_S1_20
architekt danych

główny analityk IT

DUIT_15_S1_20
specjalista UX i UI

projektant

DUIT_14_S1_20
dyrektor działu

zarządzania zasobami ludzkimi

DZL_01_S1_20
współpracownik

ds. operacyjnych

DRK_01_W5_20
inżynier testów

inżynier IT

DUIT_13_S1_20