REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
koordynator projektu

obszar elektroniki i IT

DKO_09_S1_19
starszy specjalista

ambasador działań NCBR

DWKP_05_S1_19
starszy specjalista

sekretarz paneli oceniających wnioski

DWP_09_S8_19