UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dostępna jest pod adresem: gov.pl/ncbr i gov.pl/innowacje

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania publicznego nr 98/20/PU/P80

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a, kod pocztowy 00-695, REGON 141032404, NIP 701-007-37-77, informuje o wszczęciu Postępowania w ramach Przedsięwzięcia „Innowacyjna biogazownia”.

Przedsięwzięcie „Innowacyjna biogazownia” to jedno z działań NCBR realizowanych w formule zamówienia przedkomercyjnego (PCP). Celem postępowania jest wyłonienie wykonawców, którzy opracują innowacyjną technologię uniwersalnej biogazowni oraz dokonają jej demonstracji w postaci działającej pełnoskalowej instalacji – Demonstratora Technologii. Planuje się, że opracowana w ramach Przedsięwzięcia technologia będzie cechowała się:

  • wysoką i stabilną produkcją paliwa gazowego – biometanu o jakości umożliwiającej kierowanie go do sieci dystrybucyjnej,
  • uniwersalnością substratową – wykorzystaniem do procesu technologicznego szerokiego spektrum substratów organicznych,
  • bezodorowością, począwszy od etapu rozładunku substratów na instalacji, do etapu wyprowadzenia masy pofermentacyjnej poza biogazownię w celu jej dalszego zagospodarowania,
  • wykorzystywaniem biogenów w obiegu zamkniętym – wytwarzaniem wysokiej jakości pofermentu w celu jego dalszego wykorzystania go jako produktu/ów dopuszczonych do obrotu komercyjnego,
  • wysokim stopniem automatyzacji,
  • samowystarczalnością energetyczną w oparciu o produkowany biogaz,
  • niskimi kosztami eksploatacji.

Opracowane przez wykonawców w ramach Przedsięwzięcia rozwiązania oraz technologia zostaną zaimplementowane i zademonstrowane w postaci łącznie 8 Instalacji Ułamkowo-Technicznych (Etap I), oraz jednej instalacji pełnoskalowej – Demonstratora Technologii (Etap II).

Budżet Przedsięwzięcia na realizację prac badawczo-rozwojowych wraz z demonstracją w postaci Instalacji Ułamkowo-Technicznych oraz Demonstratora Technologii wynosi 29,5 mln złotych.

Szczegółowe zasady postępowania zostały określone w dokumencie pod nazwą: Regulamin przeprowadzenia postępowania nr 98/20/PU/P80 o udzielenie zamówienia na usługi badawczo-rozwojowe w ramach Przedsięwzięcia: „Innowacyjna biogazownia”, opublikowanym m.in. na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w zakładce Zamówienia Publiczne/PCP.

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 61074
data wytworzenia: 2020-12-23 16:52
data publikacji: 2020-12-23 16:52
data ostatniej modyfikacji: 2021-01-27 19:00
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2021-01-27 19:00 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
2 2021-01-27 19:00 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
3 2021-01-12 13:38 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2021-01-12 13:31 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2021-01-12 13:30 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2020-12-28 10:44 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
7 2020-12-23 18:27 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
8 2020-12-23 16:55 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
9 2020-12-23 16:52 Szymon Iwańczuk Dodanie