UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dostępna jest pod adresem: gov.pl/ncbr i gov.pl/innowacje

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania publicznego nr 84/20/PU/P79

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a, kod pocztowy 00-695, REGON 141032404, NIP 701-007-37-77, informuje o wszczęciu Postępowania w ramach Przedsięwzięcia „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”.

Przedsięwzięcie „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo” to jedno z działań NCBR realizowanych w formule zamówienia przedkomercyjnego (PCP). Celem postępowania jest wyłonienie wykonawców, którzy opracują technologie projektowania oraz budowania tanich w utrzymaniu, prefabrykowanych (2D) lub modułowych (3D) budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych. Planuje się, że opracowane technologie, które zostaną wykorzystane w budynkach demonstracyjnych umożliwią m.in:

  • niskie koszty budowy oraz eksploatacji w cyklu życia planowanym na co najmniej 30 lat,
  • generowanie optymalnie zerowego lub pozytywnego rocznego bilansu zużycia energii,
  • zagospodarowanie wody deszczowej i wody szarej wpływając na oszczędność wody i ograniczenie jej poboru z sieci,
  • wykorzystanie do budowy materiałów budowlanych pochodzących w jak największym stopniu z recyklingu oraz posiadających możliwie niski ślad węglowy,
  • wysoki stopień replikowalności na szeroką skalę w Polsce i za granicą. 

Technologie te zostaną wykorzystane przy realizacji w ramach Przedsięwzięcia 4 budynków demonstracyjnych: wielorodzinnego budynku społecznego, wielorodzinnego budynku senioralnego ora 2 budynków jednorodzinnych.

Budżet Przedsięwzięcia na realizację prac badawczo-rozwojowych oraz budynków demonstracyjnych wynosi 37,5 mln złotych.

Szczegółowe zasady postępowania zostały określone w dokumencie pod nazwą: Regulamin przeprowadzenia postępowania nr 84/20/PU/P79 o udzielenie zamówienia na usługi badawczo-rozwojowe w ramach Przedsięwzięcia: „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”, opublikowanym m.in. na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w zakładce Zamówienia Publiczne/PCP.

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 61389
data wytworzenia: 2020-12-23 16:48
data publikacji: 2020-12-23 16:48
data ostatniej modyfikacji: 2021-01-27 19:01
Powód edycji: aktualizacja
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2021-01-27 19:01 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
2 2021-01-27 18:58 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
3 2021-01-12 13:38 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
4 2021-01-12 13:34 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
5 2020-12-31 13:28 Szymon Iwańczuk Aktualizacja : aktualizacja
6 2020-12-31 13:26 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
7 2020-12-28 10:22 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
8 2020-12-23 18:22 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
9 2020-12-23 16:48 Szymon Iwańczuk Dodanie