UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dostępna jest pod adresem: gov.pl/ncbr i gov.pl/innowacje

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania publicznego nr 92/20/PU/P88

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a, kod pocztowy 00-695, REGON 141032404, NIP 701-007-37-77, informuje o wszczęciu Postępowania w ramach Przedsięwzięcia „Oczyszczalnia Przyszłości”.

Przedsięwzięcie „Oczyszczalnia Przyszłości” to jedno z działań NCBR realizowanych w formule zamówienia przedkomercyjnego (PCP). Celem postępowania jest wyłonienie wykonawców, którzy opracują innowacyjne technologie dla oczyszczalni ścieków w obszarze: (i) zagospodarowania oczyszczonych ścieków (odnowa i odzysk wody), (ii) ograniczenia utraty pierwiastków biogennych oraz zanieczyszczania nimi środowisk wodnych (usuwanie i odzysk biogenów), (iii) usuwania mikrozanieczyszczeń ze ścieków oraz (iv) efektywnego zagospodarowania powstałych osadów ściekowych.

Planuje się, że opracowane technologie, które zostaną wykorzystane w oczyszczalniach ścieków, umożliwią m.in:

  • Poprawę jakości i warunków środowiska wodnego i gleby poprzez usuwanie szkodliwych mikrozanieczyszczeń oraz usuwanie i odzysk substancji biogennych
  • Zmniejszenie zużycia zasobów wodnych poprzez odzyskanie i odnowę wody ze ścieku oczyszczonego
  • Poprawę warunków życia społeczeństwa w związku z rozwiniętym systemem gospodarki wodno-ściekowej
  • Redukcję wydobycia kopalin służących do produkcji nawozów mineralnych używanych w rolnictwie
  • Zmniejszenie uciążliwości pracy oczyszczalni dla jej bezpośredniego otoczenia (redukcja emisji odorów)
  • Niskie koszty budowy oraz eksploatacji nowych i zmodernizowanych oczyszczalni ścieków poprzez m.in. zwiększenie samowystarczalności energetycznej
  • Rozwój innowacyjnej technologicznej branży oraz nowych powiązań kooperacyjnych w kraju i za granicą

Opracowane technologie zostaną wykorzystane przy realizacji Przedsięwzięcia w ramach budowy Demonstratora Technologii (modernizacja lub budowa nowej oczyszczalni ścieków).

Budżet Przedsięwzięcia na realizację prac badawczo-rozwojowych oraz budowę Demonstratora Technologii wynosi 27 mln złotych.

Szczegółowe zasady postępowania zostały określone w dokumencie pod nazwą: „92/20/PU/P88 Regulamin Oczyszczalnia” wraz z załącznikami opublikowanymi m.in. na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w zakładce Zamówienia Publiczne/PCP.

informację wytworzył:
informację opublikował: Szymon Iwańczuk
liczba wyświetleń: 101710
data wytworzenia: 2020-12-23 16:42
data publikacji: 2020-12-23 16:42
data ostatniej modyfikacji: 2021-01-27 18:56
Powód edycji:
Rejestr zmian
Data Autor Opis
1 2021-01-27 18:56 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
2 2021-01-12 13:37 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
3 2020-12-28 10:12 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
4 2020-12-23 18:31 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
5 2020-12-23 17:11 Szymon Iwańczuk Aktualizacja
6 2020-12-23 16:42 Szymon Iwańczuk Dodanie