UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dostępna jest pod adresem: gov.pl/ncbr
i gov.pl/innowacjeWsparcie organizacji

Wsparcie organizaci

Wsparcie organizacyjne w ramach Grupy NCBR realizowane jest przede wszystkim za pomocą powołanej w 2018 roku spółki NCBR+. To tutaj pracownicy realizują zadania w takich obszarach jak:

  • IT – helpdesk (1), administracja systemami (2), wsparcie narzędzi informatycznych (3), rozwój oprogramowania umożliwiającego składanie wniosków przez naszych beneficjentów (4)

  • HR – kadry (1), place (2), analizy HR (3), szkolenia i rozwój (4), rekrutacja (5)

  • MARKETING I KOMUNIKACJA – promocja i marketing (1), komunikacja wewnętrzna (2), komunikacja zewnętrzna (3), zespół edukacyjno-promocyjny (4)

  • FINANSE – księgowość (1), finanse (2), budżetowanie i planowanie (3), analizy finansowe (4)

  • PRAWO – umowy i opinie prawne (1), postępowania sądowe (2), instrumenty finansowe i prawo nowych technologii (4), compliance (5)

  • ADMINISTRACJA – wsparcie administracyjno-techniczne (1), wsparcie asystenckie (2), recepcja i kancelaria (3), archiwum zakładowe (4), zamówienia publiczne (5)

Dążymy do tego, aby zadania NCBR i NCBR+ były realizowane w standardach rynkowych, to znaczy nie tylko szybko i elastycznie, ale także profesjonalnie i zachowaniem najwyższych standardów etyki. Aby jeszcze efektywniej wspierać rozwój Grupy NCBR (NCBR i NCBR+ sp. z o.o.), często łączymy siły z kilku obszarów wsparcia organizacji w ramach interdyscyplinarnych zespołów. Dlatego też trudno się u nas nudzić.