UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dostępna jest pod adresem: gov.pl/ncbr
i gov.pl/innowacjeZarządzanie programami

Zarządzanie programami Zarządzanie programami obejmuje zarówno zadania związane ze strategicznym planowaniem działalności czy konkretnych programów i konkursów NCBR (1), koordynacją oraz opieką merytoryczną nad realizowanymi przez nas działaniami (2) oraz rozwojem innowacyjnych metod zarządzania programami (3).

Planowanie naszej działalności to zadania realizowane przede wszystkim przez dział strategii. Tutaj nasi pracownicy w ramach swojej specjalizacji uczestniczą w analizach i ewaluacji naszych działań, następnie na ich bazie biorą udział w opracowaniu oferty programowej NCBR i monitorują realizację strategii organizacji.

Koordynacja i opieka merytoryczna nad realizowanymi przez nas programami to zadania działu koordynatorów. Tu zatrudniamy koordynatorów obszarów, którzy pełnią rolę wewnętrznych ekspertów merytorycznych wspierając swoją wiedzą branżową zarówno Dyrekcję NCBR, jak i pozostałe działy obsługujące programy z obszaru ich specjalizacji naukowej. Wsparcie to obejmuje prace związane z merytorycznym udziałem w procesie oceny wniosków, a także pełnienie funkcji przewodniczących paneli oceniających wnioski o dofinansowanie. Dbamy oto by koordynatorzy reprezentowali wszystkie najważniejsze dziedziny nauki w ramach, których nasi beneficjenci realizują swoje projekty. W zespole koordynatorów pracują eksperci od chemii, farmacji i biotechnologii, poprzez elektronikę, telekomunikację, informatykę, energię, inżynierię materiałową, aż po nauki społeczne.

Zadania z zakresu rozwoju innowacyjnych metod zarządzania programami wykonuje dział, który koordynuje pogramy realizowane w formule innowacyjnych zamówień publicznych. W taki sposób wypracowujemy rozwiązania uprzednio zdefiniowanych problemów wynikających bezpośrednio z potrzeb polskiej gospodarki. A beneficjenci zainteresowani dostarczeniem tych rozwiązań biorą udział w wieloetapowym procesie, którego efektem jest wdrożenie opracowanego produktu czy usługi na rynek. Aktualnie w ramach tej metodologii realizujemy m.in. program związany z opracowaniem i wyprodukowaniem zasobnika do wodoru oraz program opracowania elektrycznych autobusów dla kilkudziesięciu polskich miast.