AKTUALNE – przyjmujemy aplikacje

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
kierownik sekcji operacyjnej

rozliczania projektów

DRK_08_S2_20
główny specjalista operacyjny

fundusze inwestycyjne

DIBR_06_S1_20
specjalista operacyjny

obsługa projektów

DRK_07_S2_20
współpracownik

ds. rozliczania umów beneficjentów

DRK_02_W7_20
ekspert wsparcia

postępowania administracyjne

BDP_07_S1_20
kierownik zespołu

infrastruktura IT

DUIT_22_S1_20


W TOKU – zakończyliśmy przyjmowanie aplikacji

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
specjalista wsparcia

aplikant radcowski/adwokacki

DOP_05_S1_20
radca prawny

zastępstwo procesowe

BDP_06_S1_20
starszy specjalista operacyjny

współpraca międzynarodowa

DWM_03_S1_20
zastępca dyrektora działu operacyjnego

dział wyboru projektów

DWP_01_S1_20
kierownik sekcji operacyjnej

biuro strategii i rozwoju

BSR_11_S1_20
ekspert operacyjny

inwestycje kapitałowe

DIBR_05_S2_20

ZAKOŃCZONE – wybraliśmy kandydata

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
specjalista operacyjny

obsługa projektów

DRK_06_S3_20
kierownik sekcji operacyjnej

wdrażania i rozliczania projektów

DRK_04_S2_20
dyrektor działu operacyjnego

dział zarządzania programami i projektami na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa

DOB_01_S1_20
ekspert operacyjny

chemia

DZE_03_S1_20
starszy specjalista operacyjny

merytoryczno-finansowa obsługa projektów

DRK_03_S15_20
główny specjalista wsparcia

bezpieczeństwo informacji

DB_07_S1_20