AKTUALNE – przyjmujemy aplikacje

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
koordynator projektu II

doskonalenie procesów

BZB_10_S2_22
Starszy programista

backend PHP developer

DUIT_14_S1_22
główny specjalista operacyjny

ds. problematyki równości płci w programie ramowym Horyzont Europa

BWM_DKPK_SKDH_04_S1_21
młodszy specjalista operacyjny

zarządzanie ekspertami zewnętrznymi

DZE_01_S1_22
współpracownik

ds. kooperacji z ekspertami zewnętrznymi

DZE_02_W10_22
starszy specjalista operacyjny

Instrumenty Innowacyjne Europy (III filar Programu Ramowego Horyzont Europa)

BWM_DKPK_SRB_03_S1_22
specjalista

employer branding

DHR_02_S1_22
specjalista

ds. marketingu strategicznego

DWKMS_07_S1_22
specjalista

ds. administracji

DWA_06_S1_22
Developer JIRA

IT

DUIT_11_S1_22
specjalista

ds. obsługi klienta NCBR

DWKMS_06_S1_22
współpracownik

ds. archiwizacji

DKP_04_W3_22
starszy specjalista operacyjny

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) i Inicjatywa Mentoringowa ERC (ERC MI)

BWM_DKPK_SRB_02_S1_22
współpracownik

współpraca międzynarodowa

DWM_03_W4_22
starszy specjalista/główny specjalista

archiwizacja

DWA_05_S1_22
Inżynier danych

IT

DUIT_09_S2_22
specjalista

ds. reklamy online

DWKMS _05_S1_22
współpracownik

ds. wsparcia obsługi dokumentacji projektowej

BZB_07_W8_22
starszy programista

backend PHP developer

DUIT_07_S1_22
NCBR FrameWORK - platforma do Twojej kariery

staż w IT

DSI_01_SC_22
współpracownik

współpraca międzynarodowa

DWM_02_W1_22


W TOKU – zakończyliśmy przyjmowanie aplikacji

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
Ekspert operacyjny

analityk biznesowy

DSI_03_S1_22
Ekspert operacyjny

backend developer

DSI_04_S1_22
specjalista operacyjny

bezpieczeństwo i obronność

DOB_02_S2_22
starszy specjalista

kontrola projektów

DKP_02_S1_22
główny specjalista operacyjny

ds. aspektów prawnych w Krajowym Punkcie Kontaktowym

BWM_DKPK_SKDH_04_S1_22
starszy specjalista operacyjny

„Klimat, Energia, Mobilność” w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_DKPK_SWG_04_S1_22

ZAKOŃCZONE – wybraliśmy kandydata

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
młodszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

BZB_09_S1_22
główny specjalista operacyjny

(fundusze kapitałowe)

DFK_01_S1_22
młodszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

BZB_08_S2_22
główny specjalista operacyjny

ds. aspektów prawnych w Krajowym Punkcie Kontaktowym

BWM_DKPK_SKDH_03_S1_22
starszy specjalista operacyjny

„Klimat, Energia, Mobilność” w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_DKPK_SWG_03_S1_22
starszy programista

backend PHP developer

DUIT_03_S2_22