AKTUALNE – przyjmujemy aplikacje

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista

kontrola projektów

DKP_11_S2_21
Główny specjalista operacyjny

obsługa merytoryczno- finansowa projektów w ramach POPC

DRIM_04_S1_21
starszy specjalista operacyjny

"przestrzeń kosmiczna" w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_SKP_03_S1_21
starszy specjalista operacyjny

"Europejska Rada ds. Innowacji" i "Europejskie Ekosystemy Innowacji" w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_SKDH_03_S1_21
główny specjalista operacyjny

ds. problematyki równości płci w programie Horyzont Europa oraz komunikacji i promocji

BWM_SKDH_01_S1_21
główny/starszy analityk danych

(informacja zarządcza)

OI_ZZ_01_S2_21
frontend developer

programista

DUIT_23_S1_21
NCBR FrameWORK - platforma do Twojej kariery

staż w IT

DUIT_13_SC_21


W TOKU – zakończyliśmy przyjmowanie aplikacji

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
główny specjalista operacyjny

ds. koordynacji i finansowania sieci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej

BWM_SKDH_02_S1_21
Główny specjalista operacyjny

obsługa finansowa projektów B+R

DRIM_03_S1_21
główny specjalista operacyjny

obsługa projektów (fundusze kapitałowe)

DFK_02_S2_21
młodszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DWB_05_S1_21
specjalista

księgowy/a

DWFK_03_S1_21
kierownik sekcji

nadzór korporacyjny

BDP_11_S1_21

ZAKOŃCZONE – wybraliśmy kandydata

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
główny specjalista operacyjny

fundusze kapitałowe

DFK_01_S1_21
kierownik sekcji operacyjnej

dział krajowego punktu kontaktowego (wyzwania globalne)

BWM_SWG_02_S1_21
młodszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DWB_04_S20_21
specjalista operacyjny

współpraca z ekspertami zewnętrznymi

DZE_01_S2_21
starszy specjalista operacyjny

"Przestrzeń kosmiczna" w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_SKP_02_S1_21
starszy specjalista operacyjny

obsługa projektów

DOB_04_S2_21