AKTUALNE – przyjmujemy aplikacje

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
koordynator projektu

obszar elektroniki i IT

DKO_09_S1_19
starszy specjalista

ambasador działań NCBR

DWKP_05_S1_19


W TOKU – zakończyliśmy przyjmowanie aplikacji

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista

sekretarz paneli oceniających wnioski

DWP_09_S8_19
specjalista

wsparcie formalnej obsługi projektów

DFP+_01_S35_19
starszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna projektów

DFP_03_S10_19
kierownik sekcji zarządzania finansami

finanse publiczne

DKN_03_S1_19
ekspert

nadzór inwestorski nad funduszami Venture Capital

DIBR_03_S1_19
główny specjalista

nadzór nad realizacją projektów z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa

DOB_03_S1_19

ZAKOŃCZONE – wybraliśmy kandydata

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
główny specjalista

utrzymanie i rozwój systemów informatycznych

DSI_04_S1_19
starszy specjalista

kontrola projektów z programu PO WER

DKP_02_S2_19
główny specjalista

zamówienia publiczne

DAZ_04_S1_19
specjalista

zamówienia publiczne

DAZ_03_S1_19
starszy specjalista

sekretarz paneli oceniających wnioski

DWP_07_S10_19
starszy specjalista

analiza i weryfikacja poprawności zamówień publicznych w projektach

DFP_02_S1_19