AKTUALNE – przyjmujemy aplikacje

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista

analiza i weryfikacja poprawności zamówień publicznych w projektach

DFP_02_S1_19
główny specjalista

utrzymanie i rozwój systemów informatycznych

DSI_03_S1_19
starszy specjalista

obsługa funduszu funduszy CVC oraz funduszy VC

DIBR_02_S2_19
młodszy specjalista

finanse publiczne

DKN_02_S1_19
starszy specjalista

sprawozdawczość i monitoring

ZAK_01_S1_19
starszy specjalista

organizacja prac zespołu przewodniczących paneli

DKO_06_S1_19
specjalista

HelpDesk

DUIT_02_S2_19
starszy specjalista

administrator systemu komputerowego kancelarii tajnej

DSI_02_S1_19
starszy specjalista

programowanie

DUIT_01_S1.5_19nf


W TOKU – zakończyliśmy przyjmowanie aplikacji

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
specjalista

recepcja

DWO_02_S1_19
specjalista

administracyjne wsparcie organizacji

DWO_01_S1_19
starszy specjalista

koordynator programu

DKO_05_S1_19
starszy specjalista

nadzór nad realizacją projektów z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa

DOB_01_S1_19
główny specjalista

kontrola projektów z programu operacyjnego PO WER

DKP_01_S1_19
koordynator projektu

obszar elektroniki i IT

DKO_04_S1_19

ZAKOŃCZONE – wybraliśmy kandydata

REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
główny specjalista

utrzymanie i rozwój systemów infomatycznych

DSI_01_S1_19
starszy/główny specjalista

analityk w obszarze elektromobilności

DRIM_05_S1_19
starszy specjalista

opiekun funduszy VC - beneficjentów Programu BRIDge Alfa

DRIB_08_S1_18
młodszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna projektów

DFP_02_S5_18